Lukáš Pelcman

Jsem právník v České republice a zabývám se právem duševního vlastnictví (IP) a právem informačních a komunikačních technologií (ICT). Mám přes pět let zkušeností z advokacie a z veřejného sektoru. Promoval jsem na Univerzitě Karlově v Praze a studoval také na Maastricht Universiteit v Nizozemsku.

Tvorba

Diplomová práce: Soutěžněprávní aspekty technické standardizace, užívání a ochrany práv duševního vlastnictví

Publikováno ve Sborníku sylabů nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie, 7. ročník, 1/2019


Občas napíšu i nějaký článek o právu, ve kterém se věnuji tomu, co mě aktuálně zajímá. Většinou jsou to témata z oblasti duševního vlastnictví, elektronické identifikace, elektronických podpisů, eGovernmentu a kryptoměn (Bitcoin + blockchain).

Doménové spory

V rámci své specializace na právo duševního vlastnictví jsem měl možnost získat cenné zkušenosti v oblasti doménových sporů, tedy v oblasti na pomezí práva duševního vlastnictví a informačních technologií. Podílel jsem se i na zavádění mimosoudního řešení sporů o domény Evropské unie při Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO) v roce 2017.

Za účelem poskytnout vlastníkům IP potřebné informace, co dělat v případě tzv. doménových sporů, jsem vytvořil online platformu a blog, kde jsou ve zhuštěné podobě shrnuté potřebné informace. Více podrobností najdete na odkazech níže.